Archeon Medical

Archeon Medical tarjoaa lääketieteellisiä laiteratkaisuja, jotka auttavat ensiapuhenkilöstöä ventiloimaan sydämenpysähdyksestä kärsiviä potilaita tehokkaammin. Archeon EOlife on ventilaatioavustin antaa reaaliaikaisen palautteen  manuaalisen ventilaation laadusta.

Kategoriat