dk se no fi uk

 

Monivent Neo TrainingMonivent

Olennainen tuki harjoitusnukella tehtäviin ventilaatioharjoituksiin

Kyky ventiloida tehokkaasti on tärkeä osa hengitystukea tarvitsevien vastasyntyneiden hoidossa. Koska tarve vastasyntyneen ventiloimiselle voi olla suhteellisen harvinaista, on olemassa selkeä tarve säännölliseen ja korkealaatuiseen ventilaatiokoulutukseen. Tämän tarpeen täyttämiseksi Monivent Neo Training-laite tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun käsiventilaation harjoitteluun, ylläpitoon ja taitojen parantamiseen.

Monivent Neo Training System

Monivent Neo Training – laitetta käytetään harjoitusnukella tehtäviin ventilaatioharjoituksiin. Integroitu anturimoduuli mahdollistaa langattoman virtauksen mittauksen suoraan maskista ja antaa jatkuvan reaaliaikaisen palautteen esim. uloshengityksen kertatilavuudesta, ventilaatioparametreistä ja maskin vuodosta. Palaute näytetään numeerisesti ja graafisesti laitteen näytössä. Näytön ja anturimoduulin värimerkintä osoittaa, ovatko mitattavat arvot asetetulla tavoitealueella, ja ohjaa ventiloijaa tekemään tarvittavat muutokset ventilaatioon.

 

Edut:

  • Helppo aloittaa harjoittelu yhdistämällä Monivent Neo training maski perinteiseen hengityspalkeeseen tai T-kappale elvytyslaitteeseen.
  • Langaton tiedonsiirto parantaa realismia poistamalla liitäntäkaapelit tai letkut.
  • Jatkuva reaaliaikainen palaute parantaa ja nopeuttaa oppimista.
  • Palaute maskin vuodosta auttaa tunnistamaan tarpeen säätää maskin asentoa.
  • PIP yhdessä VTe:n kanssa auttaa tunnistamaan mahdollisen hengitysteiden tukoksen ja auttaa ymmärtämään keuhkojen komplianssia.
  • Henkilökohtainen harjoitusloki näyttää omat suoritukset ja näin ollen lisää motivaatiota harjoitella ja kehittää ventilaatiotaitoja.

 

Neonatalogin näkemys hengitystukea tarvitsevien vastasyntyneiden hoidosta