dk se no fi uk

HAMILTON-C3 ventilaattori

HAMILTON-C3 ventilaattoriHamilton Medical

Kompakti huippuventilaattori tehohoidon tarpeisiin

HAMILTON-C3 on modulaarinen huippuventilaatioratkaisu kaikille potilasryhmille. HAMILTON-C3 sisältää useita ainutlaatuisia toimintoja, ja se on yksi ensimmäisiä ventilaattoreita, jotka tarjoavat ”ventilaation autopilotin” INTELLiVENT-ASV®:n. HAMILTON-C3:n kompakti muotoilu ja riippumattomuus ulkoisista virta- ja ilmalähteistä mahdollistavat helpon liikuteltavuuden sairaalan sisäisissä siirroissa. Integroitu tehokas turbiini takaa optimaalisen suorituskyvyn myös non-invasiivisessa (NIV) ventilaatiossa mahdollisten vuotojen osalta.

 

  • Potilaan ventilaation ja hapetuksen automaattinen hallinta INTELLiVENT-ASV®:n avulla
  • P/V Tool Pro: suojaava työkalu keuhkojen tilan arviointiin ja rekrytointiin
  • High flow O2 -terapia
  • Suuren virtauksen happihoito
  • Tehokas NIV-ventilaatio
  • Kompakti ja ilmalähteestä riippumaton
  • Aikuisten, lasten ja vastasyntyneiden ventilaatioon

 

ASV & INTELLiVENT-ASV: automatisoitu keuhkoja suojaava ventilaatio

HAMILTON-C3 sisältää älykkään ventilaatiotoiminnon, Adaptive Support Ventilation (ASV®). ASV® ylläpitää automaattisesti käyttäjän asettaman minuuttitilavuuden ja määrittää tauotta hengitystiheyttä, kertahengitystilavuutta, sisäänhengityspainetta ja -aikaa automaattisesti huomioiden potilaan keuhkomekaniikan sekä hengitystyön.

 

Lisäoptiona saatava INTELLiVENT-ASV-toiminto päivittää HAMILTON-C3:n HAMILTON-C3S-versioksi. Tämä ainutlaatuinen toiminto vie ASV-konseptin askeleen pidemmälle: lääkäri asettaa PetCo2 ja SpO2 tavoitearvot. INTELLiVENT-ASV säätää automaattisesti ventilaation annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi huomioiden potilaan fysiologiset arvot (PetCO2, SpO2, keuhkomekaniikan ja spontaanin hengityksen). INTELLiVENT-ASV säätää automaattisesti hapetusarvoja (PEEP, happi,) ja ventilaatiota (hengitystiheys, kertahengitystilavuus, sisäänhengityspaine ja -aika). Lisäksi INTELLiVENT-ASV tarjoaa automatisoidun vieroitusprotokollan (Quick Wean) sisältäen automaattiset spontaanihengityksen koejaksot.

 

P/V Tool Pro: Suojaava ventilaatiotyökalu keuhkojen arviointiin ja rekrytointiin

Lisävarusteena saatavan P/V Tool -työkalun avulla voi suorittaa hengitysmekaniikkamanööverin, joka tallentaa kvasistaattiset paine-/tilavuuskäyrät näyttäen täyttö- ja tyhjennyskäyrän. Tätä tietoa voidaan käyttää arvioitaessa keuhkojen rekrytoitavuutta ja päätettäessä rekrytointistrategiasta. P/V Tool -työkalua voi myös käyttää keuhkorekrytointimanöövereissä ja näyttämään rekrytoidun keuhkotilavuuden. P/V Tool on erityisen hyödyllinen ARDS-potilaiden keuhkorekrytoinneissa ja oikean PEEP-tason määrityksessä.

 

Vastasyntyneistä aikuisiin

HAMILTON-C3 tarjoaa 20 ml – 2000 ml:n kertahengitys-tilavuuden tai valinnaisesti 2 ml – 300 ml vastasyntyneille, mikä mahdollistaa tehokkaan, turvallisen ja keuhkoja suojaavan ventilaation kaikille potilasryhmille.

 

Optimaalinen suorituskyky non-invasiiviseen ventilaatioon

Tehokas integroitu turbiini tarjoaa erinomaisen pneumaattisen suorituskyvyn. HAMILTON-C3 turbiinin tuottama huippuvirtaus 240 l/min. mahdollistaa myös non-invasiivisen (NIV) hoidon.

 

Helppo käyttää

Hamiltonin insinöörit ovat kehittäneet yhteistyössä kokeneiden ventilaatioasiantuntijoiden kanssa intuitiivisen käyttöjärjestelmän, jossa kaikki tärkeät ventilaatiotoiminnot löytyvät valmiina. Käyttöjärjestelmä löytyy HAMILTON-C3:n lisäksi kaikista Hamilton-ventilaattoreista, mikä helpottaa eri mallien käyttöä.

 

Helppo tulkita

Ventilaattorimonitorit näyttävät paljon vaikeasti tulkittavaa tietoa. HAMILTON-C3:n konfiguroitava kosketusnäyttö ”Ventilation Cockpit” yhdistää monipuoliset seurantatiedot ja esittää ne sekä numeerisesti että graafisesti. Näin potilaan ventilaatiostatus on helposti ja nopeasti selvillä yhdellä silmäyksellä tarjoten luotettavan perustan hoitopäätöksille.

 

High flow – korkeavirtauksinen happihoito

Kaikissa Hamilton ventilaattoreissa on mahdollista käyttää integroitua High Flow -hoitovaihtoehtoa kaikille potilasryhmille – sekä kaksois- että yksittäisletkuilla. High flow, NIV ja invasiivisen tilan vaihtaminen on erittäin helppoa eikä letkutyyppiä tarvitse vaihtaa. Hamilton ventilaattorit tarjoavat jopa 80 litraa virtausta High-flow-hoitovaihtoehdolla.

 


Katso Adaptive Support Ventilation (ASV) –esittelyvideo ohessa