Medidyne ja Mindray yhteistyöhön Suomessa

Mindray, yksi maailman johtavista lääkinnällisten laitteiden ja ratkaisujen valmistajista, tarjoaa innovatiivisia kokonaisuuksia potilasvalvontaan, potilaiden lääke- ja nesteinfuusioihin sekä anestesiaan. Mindrayn potilasmonitorien, infuusiolaitteiden sekä anestesiakoneiden edustus Suomessa on siirtynyt Medidyne Oy:lle.

Mindray-tuoteportfolio kattaa koko sairaalan tarpeet ja mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisten tehokkaan hoidon ja seurannan aina potilaiden saapumisesta kotiutukseen. Medidyne Oy:n maajohtaja Jani Nivan ajatukset Mindrayn edustuksesta:

”Olemme erittäin iloisia Mindrayn edustuksesta, sillä se sisältää laajan valikoiman laadukkaita lääkinnällisiä laitteita ja ratkaisuja. Ratkaisut ovat innovatiivisia ja erittäin sidoksissa toisiinsa mahdollistaen osaltaan asiakkaitamme tarjoamaan turvallista ja tehokasta hoitoa, sekä parantamaan ja virtaviivaistamaan työnkulkua.

Kehittyneet ja käyttäjäystävälliset tuotteet

Mindrayn tuotevalikoimaan sisältyy potilasvalvontamonitoreita, infuusiolaitteita ja anestesiakoneita sekä niihin liittyviä järjestelmiä. Laitteissa on erittäin kehittyneitä ominaisuuksia, sekä käyttäjäystävälliset käyttöliittymät. Monissa Mindrayn laitteissa on myös kosketusnäyttö, joka tekee laitteiden käyttämisestä helppoa. Useat Mindray-tuotteet ovat menestyneet kansainvälisessä Red Dot Desing Award kilpailussa erinomaisella suunnittelulla ja visualisuudellaan.

Potilasmonitorit kaikkiin tarpeisiin

Mindrayn potilasmonitorit tarjoavat terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden seurata potilaiden vointia keskeytyksettä ensihoidosta sairaalaan ja kotihoitoon. Monitorivalikoimasta löytyy keskusvalvonta- ja potilaspaikkamonitorit potilaan jatkuvaan seurantaan, kuljetus-, spot check- ja telemetriamonitorit sekä päälle puettavat monitorit ja muita ratkaisuja, jotka sopivat eri sairaalaosastojen ja eri potilaiden tarpeisiin.

Informatiiviset infuusiojärjestelmät

Mindray-infuusiojärjestelmät ovat monipuolisia ja tarjoavat kattavan yleiskuvan potilaan nesteytyksestä ja lääkityksestä. Laitteiden selkeät ja helppokäyttöiset kosketusnäytöt helpottavat käyttöä ja parantavat potilasturvallisuutta. Mindrayn infuusiojärjestelmistä löytyy ratkaisu niin IV-nesteytykseen kuin -lääkitykseenkin sekä enteraaliseen ravitsemukseen.

Innovatiiviset anestesiakoneet

Mindrayn anestesiakoneet erottuvat joukosta edistyneellä ventilaatiolla ja korkean virtauksen nenäkanyylillä. Molemmissa tarjolla olevissa anestesiakoneessa on kosketusnäytöt ja mukautettavat käyttöliittymät. Ne eroavat toisistaan siten, että toisessa koneessa on mekaaniset höyrystimet, kun taas toisessa koneessa on elektroniset höyrystimet, mikä mahdollistaa anestesia-aineiden automaattisen ja kontrolloidun annostelun.

Ylläpito, yhdistettävyys ja seuranta

Kaikki Mindray tuoteperheen laitteet yhdistävä M-IoT järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden keskitettyyn ennaltaehkäisevään etähuoltoon ja ylläpitoon, kuten lokitietojen lataamiseen, konfiguraatioiden hallintaan ja ohjelmistopäivitysten jakeluun. Mindray CMS-keskusvalvontajärjestelmä on tärkeä yhdistävä osa Mindrayn potilasvalvontamonitorien ja niihin liitettyjen laitteiden keskitettyä seurantaa ja hallintaa. Järjestelmä mahdollistaa mittaus- ja monitorointidatan keräämisen, tarkastelun ja analysoinnin, sekä eteenpäin lähettämisen muihin järjestelmiin. Keskitetyn seurannan rinnalla potilasvalvonta ja hälytysten hallinta on mahdollista toteuttaa paikasta riippumatta mobiililaitteesta AlarmGUARD mobiilijärjestelmällä.