Timpel Medical

ENLIGHT 2100 ventilaatiomonitori

Yksilöllinen, kohdennettu ja oikea-aikainen ventilaatio

 • Reaaliaikainen visualisointi ilman jakautumisesta keuhkoissa
 • PEEP-titraustyökalu PEEP-tason määrittämiseen
 • Kahdenlaisen asynkronian mittaaminen

Timpeli ENLIGHT 2100 on sähköimpedanssitomografiaan (EIT) perustuva ventilaatiomonitori, joka antaa reaaliaikaisen kuvan siitä, miten ilma jakautuu potilaan keuhkoissa. Monitorissa on useita ominaisuuksia, jotka kertovat ventilaation tehokkuudesta ja auttavat ventilaation optimoinnissa.

Tuotekuvaus

ENLIGHT 2100 tarkkailee ja visualisoi potilaiden ventilaatiota, jotta voit säätää ja parantaa ventilaattorin asetuksia vastaavasti.

Ventilaatiomonitori antaa teho-osastolla työskenteleville käsityksen siitä, mikä toimii ja mikä ei, joten he voivat nopeasti parantaa hoitoa ja keuhkojen ventilaatioon vaikuttavia tekijöitä, kuten esim. potilaan asento.

ENLIGHT 2100 -järjestelmä koostuu monitorista, hengitys letkustoon kiinnitetystä virtausanturista ja kahdesta potilaaseen kiinnitettävästä elektrodivyöstä. Järjestelmä on non-invasiivinen ja sopii kaikille potilaillesi vastasyntyneistä aikuisiin. Vyöt ovat erikokoisia ja ne voidaan kiinnittää potilaaseen päivittäistä rutiinihoitoa suoritettaessa. Ventilaatiomonitori voidaan siirtää nopeasti potilaalta toiselle, jolloin järjestelmä ei häiritse muuta työnkulkua.

ENLIGHT 2100:n tarjoama näkemys helpottaa ja nopeuttaa oikean hengityshoidon löytämistä yksittäiselle potilaalle. Tämä voi esimerkiksi vähentää röntgentutkimusten tarvetta ja siten altistaa potilaat vähemmälle röntgensäteilylle ja helpottaa potilaan oikean asennon löytämistä. Viime kädessä parannettu hoito voi lyhentää ventilaatioon käytettyä aikaa, vähentää komplikaatioiden riskiä ja lyhentää sairaalahoidon kestoa.

ENLIGHT 2100 ventilaatiomonitorin ominaisuudet

 • Ventilaationäyttö visuaalisella palautteella
 • PEEP-titraustyökalu potilaskohtaisen parhaan PEEP-tason asettamiseen
 • Vuorovaikutteinen trendien näyttö helpottaa tietojen tulkintaa
 • Asynkronia työkalu, joka seuraa kaksois- ja käänteisen ventilaation esiintymistä
 • 48 tunnin tietoloki
 • 16 eri kokoista vyötä
 • Sopii kaikille potilaille
 • Vastasyntyneiden vyöt ovat kertakäyttöisiä, kaikki muut vyöt ovat uudelleenkäytettäviä

ENLIGHT 2100 ventilaatiomonitorin edut

 • Noninvasiivinen
 • Bedside – ei potilaskuljetusta
 • Säteilyvapaa – voidaan käyttää usein
 • Tarjoaa jatkuvia, reaaliaikaisia kuvia
 • Intuitiivinen käyttöliittymä integroiduilla kliinisen päätöksenteon tukityökaluilla
 • Reaaliaikainen monitorointi korkealla resoluutiolla
 • Helppo asentaa ja helppokäyttöinen
 • Kuljetettava monitori, josta voi olla hyötyä useille potilaille
 • Mukavat, ergonomiset vyöt
 • Käyttäjästä riippumaton

Hanki ainutlaatuinen käsitys ventilaatiosta

ENLIGHT 2100:ssa on useita arvokkaita ominaisuuksia, jotka auttavat sinua tunnistamaan alueet, joissa ventilaatiota voi säätää ja parantaa.

Ventilaationäyttö näyttää reaaliajassa, kuinka ilma jakautuu keuhkoissa. Kuvan lisäksi edistyneet ventilaatioparametrit näytetään numeroilla ja kaavioilla. Kaiken kaikkiaan tämä auttaa sinua saamaan täydellisemmän käsityksen ja yleiskuvan ventilaation toimivuudesta.

ENLIGHT 2100:ssa on edistyksellinen PEEP-titraustyökalu. Työkalu mittaa komplianssia, ylivenyttämistä ja keuhkojen kasaanpainumista PEEP-kokeissa ohjatakseen sinua säätäämään PEEP-tason yksilöllisesti.

Ventilaatiomonitorissa on myös trendinäyttö, joka näyttää ventilaatiotiedot viimeiseltä 48 tunnilta. Työkalu on interaktiivinen ja auttaa tulkitsemaan aiempia tietoja, tunnistamaan tapahtumia ja säätämään ventilaatioasetuksia vastaavasti.

Asynkroninen työkalu on toinen hyödyllinen työkalu. Se mittaa ja visualisoi kahdentyyppisiä asynkronioita, joita voi muuten olla vaikea tunnistaa ja jotka voivat huonontaa ventilaatiotuloksia, jos niitä ei huomaa: kaksoisventilaatio (double trigger) ja käänteinen ventilaatio (reverse trigger).

Tietoja sähköimpedanssitomografiasta (EIT)

ENLIGHT 2100 ventilaatiomonitori perustuu sähköimpedanssitomografiaan (EIT). Tekniikka käyttää sähköisiä signaaleja impedanssin mittaamiseen ja kuvien luomiseen. Timpel on kehittänyt tekniikkaa edelleen ENLIGHT 2100:ssa uraauurtavilla algoritmeilla, jotka tarjoavat ainutlaatuisen käsityksen ventilaatiosta.

Potilaaseen kiinnitetyissä vöissä on elektrodit, jotka lähettävät matalaa virtaa ja mittaavat vastuksen ja vastuserot erityyppisissä kudoksissa. Sähköisiä signaaleja käytetään reaaliaikaisten kuvien tekemiseen keuhkoista ja ventilaation näyttämiseen reaaliajassa. EIT-teknologia on non-invasiivinen ja säteilyvapaa, mikä tekee siitä ihanteellisen pitkäaikaiseen käyttöön.

FEATURE SPOTLIGHT

EIT vs CT Images

 

Understanding the difference between EIT and CT images is crucial! EIT provides real time imaging of regional distribution of ventilation as well as provides real time feedback of ventilatory interventions at the bedside, avoiding transports and the risks its risks.

Video

ENLIGHT 2100: Working Principles

Video

ENLIGHT 2100: Improving newborn outcomes

Download

ENLIGHT 2100 -esite

3.08 MB I pdf

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää? Varaa tapaaminen tuoteasiantuntijan kanssa saadaksesi lisätietoja tuotteesta.

Tuoteasiantuntijasi

Aki Ahonen

Product Specialist

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, Timpel Medical

Mika Kuivalainen

Business Development Manager, Neonatal

Brands

Avanos Medical, International Biomedical, LMT Medical Systems, medin Medical, Mennen Medical, Monivent, Timpel Medical

Mika Teräsvirta

Business Development Manager

Brands

Cardiolex Medical, Hamilton Medical, Philips Respiratory Care, Timpel Medical