Laerdal

Laerdal on johtava elvytyskoulutustarvikkeiden valmistaja pelastus- ja ensiapuhoidon alalla. Laerdalin tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu koulutusta ja harjoittelua varten. Ensiapua harjoittelemalla pystytään tositilanteessa parantamaan potilaiden hoitotuloksia ja selviytymistä sekä lisäämään ammattilaisten osaamista.

Kategoriat